ความหมาย Preposition

คือ  คำที่ใช้เชื่อมหรือ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง noun,pronoun  กับคำอื่น ๆ  ที่ต่างชนิดกัน  เพื่อบอกเวลา  สถานที่  ทิศทาง  และอื่น ๆ

 ตัวอย่าง

      He will come here on October 1,1988  (บอกเวลา)

     John is sitting in an armchair.               (บอกสถานที่)

    Jack  is walking into the house.             (บอกทิศทาง)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: